2017   2018   2019
ENG   EST

Lähemalt Akadeemiast

Balti Piirkondlik Suveakadeemia on koolitusprogramm, mille eesmärgiks on tõsta koolide võimekust Eestis, Lätis ja Leedus, et luua kaasav ja demokraatlik kultuur koolitades õpetajaid, koolijuhte, kogukonna liikmeid ja õpilasesindajaid kodaniku- ja inimõiguste hariduse alal. Programm toetab ka koolide arendusprojekte.

Akadeemiat on korraldatud igal aastal alates 2015 ning see on suurepärane võimalus õppida praktilisi meetodeid ja strateegiaid, kuidas luua kõikidele lastele avatum, kaasavam ja demokraatlikum koolikeskkond läbi terve kooli lähenemise. Programm annab kooli meeskondadele võimaluse analüüsida kooli vajadusi ja prioriteete ning koostada konkreetne kava, et ületada kooli ees seisvad väljakutsed.

Akadeemia toob kokku osalejad ja institutsioonid kolmest Balti riigist ning tugevdab seeläbi ka piirkondlikku koostööd ja dialoogi. .

Akadeemia toimub igal aastal erinevas Balti riigis. 2019. aastal korraldab Akadeemiat Leedu Vabariigi Haridus-, Teadus- ja Spordiministeerium, Leedu Hariduse Edendamise Keskus ja Euroopa Wergelandi Keskus.

Koolituskursus keskendub noorte inimeste pädevustele, mis on vajalikud aktiivseks eluks kaasaegses ühiskonnas nagu koostööoskused, kriitilise mõtlemise oskused, sõltumatute otsuste langetamine, paindlikkus ja kohanemisvõime.Euroopa Nõukogu demokraatia pädevused:
Väärtused-hoiakud-oskused-teadmised & kriitiline mõistmine

Lisateavet leiate Euroopa Nõukogu veebilehelt


Sääraseid pädevusi saab kõige paremini arendada keskkonnas, kus kõik õpilased järgivad demokraatia põhimõtteid – arutelud, osalemine otsuste langetamisel ja kooli poliitika mõjutamine.

Kaasav ja demokraatlik õpikeskkond põhineb eetilistel põhimõtetel nagu austus kõigi vastu, inimväärikus ja võrdsus12. Kaasavas keskkonnas tunnevad kõik end väärtustatuna.

Akadeemia eesmärgiks on aidata õpetajatel ja koolidel töötada välja strateegiaid, et tegeleda kõikide nende teemade, kava ja rakendustegevustega, et muuta kooli kultuur, valitsemine ja tunnitegevused turvalisemaks ja kaasavamaks kõigile järgides eetilise käitumise põhimõtteid.ÜLEVAATLIK AJAGRAAFIK KOOLIDELE – 2019/2020

KEVAD 2019: TAOTLE (kuni 25.märts)
MAI/JUUNI: EELÜLESANDED
28. JUUNI – 02. JUULI: SILMAST SILMA KOOLITUS
SEPTEMBER- APRILL: RAKENDAMINE
APRILL/ MAI: HINDAMINE & ARUANDLUS
PEALE AKADEEMIA LÕPETAMIST – EDASPIDISTE SAMMUDE KAVANDAMINE

Oluline märkus: Koolitustegevuste edukus sõltub osalejate pühendumusest. Kui soovite osaleda Suveakadeemias, siis annate nõusoleku kõikides etappides aktiivselt osaleda.